Prakriti Singhal

FM – 73

Lavish

TX – 77

Aakriti

SBR- 68

Saurabh Jain

FA – 68